Velkomen til Steindalsetra!

Etter først å ha vore stengt grunna utbetring av eldstadane og sidan grunna koronasituasjonen, er hytta no open igjen for folk rundt heile Bjørnafjorden. Me ønskjer særskild turlag, speidarar, ungdomslag og skuleklassar velkomen til denne flotte plassen ved foten av Midtsæterfjellet, men hytta er òg open for barnefamiliar, personalgrupper og verksemder. Men så lenge koronapandemien varer, er hytta kun tilgjengeleg for ein kohort eller husstand. 

Staden egnar seg svært godt for born og unge som ønskjer å koma nær naturen og den gamle måten å leva på. Hytta er eit godt utgangspunkt for turar til Midtsæterfjellet (og vidare til Svéningen), Rødsfjellet, Møsnuken, Gåssand og Raudlio.

Det er overnattingsplass for grupper på 10 - 15 personar, men elles er det fint med berre ein dagstur til hytta.

Leigeprisar: 

Dag                                    300,-

Døgnpris (overnatting)   600,-

Helg (fredag-søndag)    1000,-

Det er ikkje elektrisk straum eller innlagt vatn (vatn henter ein i bekken like ved).

Om vinteren er det som regel bra med snø her, og på skogsvegen inn til hytta er det fint å gå på ski.

Takk til Sparebanken Vest og Moldegaardsfondet for økonomisk stønad, som har gjort det mogleg å ta vare på denne 200 år gamle setra i Steindalen.

Os Ungdomslag
  • Facebook Social Icon
Os Turlag

Fusa Turlag

Bjørnafjorden Spelemannslag
(tidlegare Os Spelemannslag)

Spelemannslaget ønskjer nye medlemmer velkomen. Klikk på knappen under, så får du kontakt med oss. 

 

Kontakt oss

Svein Inge Hovland

Skeismyra 58

5217 Hagavik

Tlf: 907 62 802

Supert! Melding mottatt.